آخرین اخبار:
0+

قراردادهای منعقد شده

0+

دوره های برگزار شده

0+

فرصت کارآموزی

0+

فرصت شغلی

آخرین دوره ها

نشست تخصصی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان

مدرس : احمد ابریشمی

با مشارکت : صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان

3 ساعت

رایگان

طرح توانمندسازی، مهارت افزایی و یادگیری تجربی دانشجویان رشته کشاورزی

مدرس : دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان

20 ساعت

رایگان

دوره مهارت افزایی در شرکت کاغذ سازی راشا کاسپین

مدرس : فاطمه قاسم زاده

با مشارکت : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

بازدید از شرکت کاغذسازی راشا کاسپین

مدرس : عباس غایب لو

با مشارکت : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

بازدید از کارخانه سیمان زنجان

مدرس : دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان

با مشارکت : شرکت سیمان زنجان

4 ساعت

رایگان

دوره کارآفرینی گروه فیزیک

مدرس : مهدی شجاعی

1 ساعت

رایگان

دوره مهارت افزایی گروه شیمی - مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت راشا کاسپین

مدرس : نادر نوشیران زاده

با مشارکت : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

فرصت های کارآموزی

فرصت های شغلی

فرصت های مطالعاتی

درباره سامانه ساجد

سامانه جامع اتوماسیون ارتباط با صنعت و جامعه با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر اینسامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :02433052824

ایمیل : project_ex@znu.ac.ir

آدرس : زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان

طراحی و توسعه توسط پرشین داده