نشست تخصصی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان
نشست تخصصی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان

مدرس : احمد ابریشمی

برگزار کننده : صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان

3 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کارگاه مقدماتی صفحه آرایی با ادوبی ایندیزاین
کارگاه مقدماتی صفحه آرایی با ادوبی ایندیزاین

مدرس : علیرضا رحیمی

برگزار کننده : دانشگاه

3 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

طرح توانمندسازی، مهارت افزایی و یادگیری تجربی دانشجویان رشته کشاورزی
طرح توانمندسازی، مهارت افزایی و یادگیری تجربی دانشجویان رشته کشاورزی

مدرس : دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان

برگزار کننده : دانشگاه

20 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره مهارت افزایی در شرکت کاغذ سازی راشا کاسپین
دوره مهارت افزایی در شرکت کاغذ سازی راشا کاسپین

مدرس : فاطمه قاسم زاده

برگزار کننده : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

بازدید از شرکت کاغذسازی راشا کاسپین
بازدید از شرکت کاغذسازی راشا کاسپین

مدرس : عباس غایب لو

برگزار کننده : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

بازدید از کارخانه سیمان زنجان
بازدید از کارخانه سیمان زنجان

مدرس : دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان

برگزار کننده : شرکت سیمان زنجان

4 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره کارآفرینی گروه فیزیک
دوره کارآفرینی گروه فیزیک

مدرس : مهدی شجاعی

برگزار کننده : دانشگاه

1 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره مهارت افزایی گروه شیمی - مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت راشا کاسپین
دوره مهارت افزایی گروه شیمی - مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت راشا کاسپین

مدرس : نادر نوشیران زاده

برگزار کننده : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کارگاه آموزشی نرم افزار زی پرشین برای دبیران آموزش و پرورش استان زنجان
کارگاه آموزشی نرم افزار زی پرشین برای دبیران آموزش و پرورش استان زنجان

مدرس : علی مرصعی

برگزار کننده : دانشگاه

8 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کشاورزی قراردادی از ایده تا عمل
کشاورزی قراردادی از ایده تا عمل

مدرس : محمد خالدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

ارزیابی اقتصادی، محیط زیستی تولید سوخت بایو برای صنعت هوایی آمریکا از گیاه کاریناتا
ارزیابی اقتصادی، محیط زیستی تولید سوخت بایو برای صنعت هوایی آمریکا از گیاه کاریناتا

مدرس : امید کرمی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع ملی و بین المللی
کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع ملی و بین المللی

مدرس : علیرضا قهرمانی

برگزار کننده : دانشگاه

6 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره مهارت افزایی صنعت روی
دوره مهارت افزایی صنعت روی

مدرس : احمد رضایی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

آشنایی با مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع
آشنایی با مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع

مدرس : محمد مهدی تخمه چیان

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :02433052824

ایمیل : project_ex@znu.ac.ir

آدرس : زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان

طراحی و توسعه توسط پرشین داده