نشست تخصصی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان

مدرس : احمد ابریشمی

برگزار کننده : صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان

3 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کارگاه مقدماتی صفحه آرایی با ادوبی ایندیزاین

مدرس : علیرضا رحیمی

برگزار کننده : دانشگاه

3 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

طرح توانمندسازی، مهارت افزایی و یادگیری تجربی دانشجویان رشته کشاورزی

مدرس : دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان

برگزار کننده : دانشگاه

20 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره مهارت افزایی در شرکت کاغذ سازی راشا کاسپین

مدرس : فاطمه قاسم زاده

برگزار کننده : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

بازدید از شرکت کاغذسازی راشا کاسپین

مدرس : عباس غایب لو

برگزار کننده : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

بازدید از کارخانه سیمان زنجان

مدرس : دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان

برگزار کننده : شرکت سیمان زنجان

4 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره کارآفرینی گروه فیزیک

مدرس : مهدی شجاعی

برگزار کننده : دانشگاه

1 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره مهارت افزایی گروه شیمی - مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت راشا کاسپین

مدرس : نادر نوشیران زاده

برگزار کننده : مجتمع کاغذ‌سازی راشا کاسپین ایرانیان

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کارگاه آموزشی نرم افزار زی پرشین برای دبیران آموزش و پرورش استان زنجان

مدرس : علی مرصعی

برگزار کننده : دانشگاه

8 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کشاورزی قراردادی از ایده تا عمل

مدرس : محمد خالدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

ارزیابی اقتصادی، محیط زیستی تولید سوخت بایو برای صنعت هوایی آمریکا از گیاه کاریناتا

مدرس : امید کرمی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع ملی و بین المللی

مدرس : علیرضا قهرمانی

برگزار کننده : دانشگاه

6 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره مهارت افزایی صنعت روی

مدرس : احمد رضایی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

آشنایی با مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع

مدرس : محمد مهدی تخمه چیان

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :02433052824

ایمیل : project_ex@znu.ac.ir

آدرس : زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان

طراحی و توسعه توسط پرشین داده