سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها با هدف پایش پیگیری و سازماندهی قراردادهای بخش ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور راه اندازی گردیده است.

0+

قرارداد ها

0+

تعداد مجریان

0+

تعداد کارفرمایان

0

م.ر

+

ارزش قراردادها

آخرین قراردادها

توانمندسازی دانش آموزان برای آینده‌ای پژوهش محور-طراحی مدل دانش آموز پژوهنده​»

عنوان قرارداد :

مجید یوسفی افراشته

مجری :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

بررسی موانع و انگیزه های موثر بر مشارکت زنان شاغل در فعالیت های ورزشی با ارائه راهکارهای مدیریتی

عنوان قرارداد :

ذکراله مروتی

مجری :

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

شناسایی معیارهای ازدواج جوانان در استان زنجان (چالش‌ها و موانع)

عنوان قرارداد :

محمود کاظمی

مجری :

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

راهکارهای اجرایی آموزش همراه با تولید در هنرستان ها و مراکز کار و دانش استان زنجان

عنوان قرارداد :

شادعلی توحیدلو

مجری :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

آینده پژوهی هوش مصنوعی در آموزش و پرورش و تدوین سیاست های مناسب (مطالعه موردی: استان زنجان)

عنوان قرارداد :

حسین طهماسبی مقدم

مجری :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

امکان سنجی انجام آزمون‌های TNID و SEE به وسیله چشمه‌های در دسترس داخلی

عنوان قرارداد :

رضا امیدی

مجری :

پژوهشگاه فضایی ایران

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

بتن های بیوتکنولوژي جدید در مقیاس صنعتی

عنوان قرارداد :

حمید رحمانی

مجری :

معاونت علمی فناوری ریاست جمعوری -صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

تهیه اطلس بلایای جوی استان زنجان

عنوان قرارداد :

علی بیات

مجری :

اداره کل هواشناسی استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

بررسی موانع و انگیزه‌های موثر بر مشارکت زنان شاغل د رفعالیت‌های ورزشی با ارائه راهکار های مدیریتی

عنوان قرارداد :

ذکراله مروتی

مجری :

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

بررسی نگرش جوانان استان زنجان به ازدواج و فرزندآوری و عوامل تاثیرگذار بر آن

عنوان قرارداد :

مجید یوسفی افراشته

مجری :

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

قراردادها بر حسب وضعیت

قراردادها بر حسب گروه ها

معرفی سامانه پایش قرادادها
سامانه جامع ارتباط با صنعت و جامعه با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها در سال 1399 با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به سفارش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط شرکت سبلان پایدار پیاده سازی شده است.

راه های ارتباطی

شماره تماس :‌02433052824

ایمیل : project_ex@znu.ac.ir

آدرس : زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان

طراحی و توسعه توسط پرشین داده