جلسه مشترک دانشگاه زنجان و مرکز تحقیق و توسعه شرکت سیمان تامین زنجان

جلسه مشترک دانشگاه زنجان و مرکز تحقیق و توسعه شرکت سیمان تامین زنجان

      پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته از طریق دفتر امور فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان و مرکز تحقیق و توسعه شرکت سیمان تامین زنجان، در روز یکشنبه مورخ 1402/03/28 جلسه مشترکی به منظور افزایش همکاری‌های مشترک فی‌مابین، با حضور مدیر مرکز تحقیق و توسعه شرکت سیمان تامین زنجان به همراه معاونین ایشان و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیران پژوهش و اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن شهید شهریاری ساختمان مرکزی برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از همکاری‌های مشترک فی‌مابین و ارائه چالش‌های صنعت سیمان، در خصوص راهکارهای افزایش همکاری‌ مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در انتها بازدیدی از آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی صورت گرفت.

دریافت پیوست

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :02433052824

ایمیل : project_ex@znu.ac.ir

آدرس : زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان

طراحی و توسعه توسط پرشین داده